در حال نمایش 6 نتیجه

MDF سفید پارس (16x1830x3660)

تماس بگیرید
طول : 3660 میلی متر عرض:  1830 میلی متر ضخامت : 16 میلی متر تعداد ورق در پالت : 32 ورق تعداد پالت در تریلی : 9 ورق تعداد ورق در تریلی  : 288 ورق جهت سفارش تماس بگیرید

MDF سفید فومنات (16x1830x3660)

تماس بگیرید
طول : 366 سانتی متر عرض: 183 سانتی متر ضخامت : 16 میلی متر تعداد ورق در پالت : 32 ورق تعداد پالت  در تریلی : 9 ورق تعداد ورق در تریلی  : 288 ورق جهت سفارش تماس بگیرید

ال ام دی اف سفید (16x1830x3660)

تماس بگیرید
طول : 366 سانتی متر عرض: 183 سانتی متر ضخامت : 16 میلی متر نوع : LMDF تعداد ورق در پالت : 32 ورق تعداد پالت در تریلی : 9 پالت تعداد ورق در تریلی : 288 ورق جهت سفارش تماس بگیرید

ال دی اف سفید (16x1830x3660)

تماس بگیرید
طول : 366 سانتی متر عرض: 183 سانتی متر ضخامت : 16 میلی متر نوع : LDF تعداد ورق در پالت : 32 ورق تعداد پالت در تریلی : 9 پالت تعداد ورق در تریلی : 288 ورق جهت سفارش تماس بگیرید

ام دی اف سفید (16x1220x2800)

تماس بگیرید
طول : 280 سانتی متر عرض: 122 سانتی متر ضخامت : 16 میلی متر تعداد ورق در پالت : 140 ورق تعداد پالت در تریلی : 8 پالت تعداد ورق در تریلی : 1120 ورق جهت سفارش تماس بگیرید

ام دی اف سفید (16x1830x3660)

تماس بگیرید
طول : 3660 میلی متر عرض: 1830 میلی متر ضخامت : 16 میلی متر تعداد ورق در پالت : 288 ورق جهت سفارش تماس بگیرید