در حال نمایش 4 نتیجه

نئوپان خام پارس (16x1830x3660)

تماس بگیرید
طول : 366 سانتی متر عرض: 183 سانتی متر ضخامت : 16 میلی متر نوع : نئوپان تعداد ورق در پالت : 32 ورق تعداد پالت در تریلی : 9 پالت تعداد ورق در تریلی : 288 ورق   جهت سفارش تماس بگیرید

نئوپان خام فومنات (16x1830x3660)

تماس بگیرید
طول : 366 سانتی متر عرض: 183 سانتی متر ضخامت : 16 میلی متر نوع : نئوپان تعداد ورق در پالت : 32 ورق تعداد پالت در تریلی : 9 پالت تعداد ورق در تریلی : 288 ورق جهت سفارش تماس بگیرید

نئوپان سفید پارس (16x1830x3660)

تماس بگیرید
طول :3660 میلی متر عرض: 1830 میلی متر ضخامت : 16 میلی متر نوع : نئوپان تعداد ورق در پالت : 32 ورق تعداد پالت در تریلی : 9 پالت تعداد ورق در تریلی : 288 ورق   جهت سفارش تماس بگیرید

نئوپان سفید فومنات (16x1830x3660)

تماس بگیرید
طول : 3660 میلی متر عرض: 1830 میلی متر ضخامت : 16 میلی متر نوع : نئوپان تعداد ورق در پالت : 32 ورق تعداد پالت در تریلی : 9 پالت تعداد ورق در تریلی : 288 ورق   جهت سفارش تماس بگیرید