نمایش 1–12 از 33 نتیجه

MDF سفید پارس (16x1830x3660)

تماس بگیرید
طول : 3660 میلی متر عرض:  1830 میلی متر ضخامت : 16 میلی متر تعداد ورق در پالت : 32 ورق تعداد پالت در تریلی : 9 ورق تعداد ورق در تریلی  : 288 ورق جهت سفارش تماس بگیرید

MDF سفید فومنات (16x1830x3660)

تماس بگیرید
طول : 366 سانتی متر عرض: 183 سانتی متر ضخامت : 16 میلی متر تعداد ورق در پالت : 32 ورق تعداد پالت  در تریلی : 9 ورق تعداد ورق در تریلی  : 288 ورق جهت سفارش تماس بگیرید

اچ دی اف پنل پلاس(8x1220x2440)

تماس بگیرید
طول : 2440 میلی متر عرض: 1220 میلی متر ضخامت : 8 میلی متر تعداد ورق در پالت : 150 ورق تعداد پالت در هر تریلی : 7 پالت تعداد ورق در تریلی : 1050 ورق جهت سفارش تماس بگیرید  

اچ دی اف خام آرین (8x1220x2440)

تماس بگیرید
طول : 244سانتی متر عرض: 122سانتی متر ضخامت : 8 میلی متر تعداد ورق در پالت : 360 ورق تعداد پالت در هر کامیون : 20 پالت

اچ دی اف خام واناچای (8x1220x2440)

تماس بگیرید
طول : 2440 میلی متر عرض: 1220 میلی متر ضخامت : 8 میلی متر تعداد ورق در پالت : 150 ورق تعداد پالت در هر تریلی : 7 پالت تعداد ورق در تریلی : 1050 ورق جهت سفارش تماس بگیرید  

ال ام دی اف خام آرین (16x1220x4100)

تماس بگیرید
طول : 410 سانتی متر عرض: 122 سانتی متر ضخامت : 16 میلی متر تعداد ورق در پالت : 360 ورق تعداد پالت در هر کامیون : 20 پالت

ال ام دی اف خام آرین (32x1220x4100)

تماس بگیرید
طول : 410 سانتی متر عرض: 122 سانتی متر ضخامت : 32 میلی متر تعداد ورق در پالت : 360 ورق تعداد پالت در هر کامیون : 20 پالت

ال ام دی اف سفید (16x1830x3660)

تماس بگیرید
طول : 366 سانتی متر عرض: 183 سانتی متر ضخامت : 16 میلی متر نوع : LMDF تعداد ورق در پالت : 32 ورق تعداد پالت در تریلی : 9 پالت تعداد ورق در تریلی : 288 ورق جهت سفارش تماس بگیرید

ال دی اف سفید (16x1830x3660)

تماس بگیرید
طول : 366 سانتی متر عرض: 183 سانتی متر ضخامت : 16 میلی متر نوع : LDF تعداد ورق در پالت : 32 ورق تعداد پالت در تریلی : 9 پالت تعداد ورق در تریلی : 288 ورق جهت سفارش تماس بگیرید

ام دی اف آرین با روکش هایگلاس (16x1220x2800) | ام دی اف با روکش هایگلاس

تماس بگیرید
طول : 280 سانتی متر عرض: 122 سانتی متر ضخامت : 16 میلی متر تعداد ورق در پالت : 74 ورق تعداد پالت در هر تریلی : 8 پالت تعداد ورق در هر تریلی : 592 ورق

ام دی اف پنل پلاس (8x1220x2440)

تماس بگیرید
طول : 2440 میلی متر عرض: 1220 میلی متر ضخامت : 8 میلی متر تعداد ورق در پالت : 146 ورق تعداد پالت در تریلی :  8 پالت تعداد ورق در تریلی  : 1168 ورق جهت سفارش تماس بگیرید  

ام دی اف پنل پلاس(16x1220x2440)

تماس بگیرید
طول : 2440 میلی متر عرض: 1220 میلی متر ضخامت : 16 میلی متر تعداد ورق در هر پالت : 74 ورق تعداد پالت در هر تریلی : 8 پالت تعداد ورق در تریلی  : 592 ورق جهت سفارش تماس بگیرید