در حال نمایش 11 نتیجه

اچ دی اف پنل پلاس(8x1220x2440)

تماس بگیرید
طول : 2440 میلی متر عرض: 1220 میلی متر ضخامت : 8 میلی متر تعداد ورق در پالت : 150 ورق تعداد پالت در هر تریلی : 7 پالت تعداد ورق در تریلی : 1050 ورق جهت سفارش تماس بگیرید  

اچ دی اف خام واناچای (8x1220x2440)

تماس بگیرید
طول : 2440 میلی متر عرض: 1220 میلی متر ضخامت : 8 میلی متر تعداد ورق در پالت : 150 ورق تعداد پالت در هر تریلی : 7 پالت تعداد ورق در تریلی : 1050 ورق جهت سفارش تماس بگیرید  

ام دی اف خام واناچای (16x1220x2440)

تماس بگیرید
طول : 2440 میلی متر عرض: 1220 میلی متر ضخامت : 16 میلی متر تعداد ورق در هر پالت : 74 ورق تعداد پالت در هر تریلی : 8 پالت تعداد ورق در تریلی  : 592 ورق جهت سفارش تماس بگیرید  

ام دی اف خام واناچای (16x1220x2800)

تماس بگیرید
طول : 2800 میلی متر عرض: 1220 میلی متر ضخامت : 8 میلی متر تعداد ورق در پالت : 74 ورق تعداد پالت در هر تریلی  : 8 پالت تعداد ورق در تریلی : 592 ورق

ام دی اف خام واناچای (16x1830x3660)

تماس بگیرید
طول : 366 سانتی متر عرض: 183 سانتی متر ضخامت : 16 میلی متر تعداد ورق در پالت : 32  ورق تعداد پالت در هر تریلی : 9  پالت تعداد ورق در تریلی: 288 ورق جهت سفارش تماس بگیرید  

ام دی اف خام واناچای (16x610x3660)

تماس بگیرید
طول : 3660 میلی متر عرض: 610 میلی متر ضخامت : 16 میلی متر تعداد ورق در پالت : 108 ورق تعداد پالت در هر تریلی  : 8 پالت تعداد ورق در تریلی : 864 ورق جهت سفارش تماس بگیرید  

ام دی اف خام واناچای (25x1220x2440)

تماس بگیرید
طول : 2440 میلی متر عرض: 1220 میلی متر ضخامت : 25 میلی متر تعداد ورق در پالت : 360 ورق تعداد پالت در هر کامیون : 20 پالت جهت سفارش تماس بگیرید  

ام دی اف خام واناچای (25x1830x3660)

تماس بگیرید
طول : 3660 میلی متر عرض: 1830 میلی متر ضخامت : 25 میلی متر تعداد ورق در پالت : 360 ورق تعداد پالت در هر کامیون : 20 پالت جهت سفارش تماس بگیرید  

ام دی اف خام واناچای (8x1220x2440)

تماس بگیرید
طول : 2440 میلی متر عرض: 1220 میلی متر ضخامت : 8 میلی متر تعداد ورق در پالت : 146 ورق تعداد پالت در تریلی :  8 پالت تعداد ورق در تریلی  : 1168 ورق جهت سفارش تماس بگیرید  

ام دی اف خام واناچای (8x1220x2800)

تماس بگیرید
طول : 2800 سانتی متر عرض: 1220 سانتی متر ضخامت : 8 میلی متر تعداد ورق در پالت : 140 ورق تعداد پالت در هر تریلی  : 8 پالت تعداد ورق در تریلی  : 1120 ورق

ام دی اف واناچای با روکش هایگلاس (16x1220x2800) | ام دی اف هایگلاس

تماس بگیرید
طول : 2800 میلی متر عرض: 1220 میلی متر ضخامت : 16 میلی متر تعداد ورق در پالت : 74 ورق تعداد پالت در هر تریلی  : 8 پالت تعداد ورق در تریلی  : 592 ورق جهت سفارش تماس بگیرید