در حال نمایش 11 نتیجه

اچ دی اف خام آرین (8x1220x2440)

تماس بگیرید
طول : 244سانتی متر عرض: 122سانتی متر ضخامت : 8 میلی متر تعداد ورق در پالت : 360 ورق تعداد پالت در هر کامیون : 20 پالت

ال ام دی اف خام آرین (16x1220x4100)

تماس بگیرید
طول : 410 سانتی متر عرض: 122 سانتی متر ضخامت : 16 میلی متر تعداد ورق در پالت : 360 ورق تعداد پالت در هر کامیون : 20 پالت

ال ام دی اف خام آرین (32x1220x4100)

تماس بگیرید
طول : 410 سانتی متر عرض: 122 سانتی متر ضخامت : 32 میلی متر تعداد ورق در پالت : 360 ورق تعداد پالت در هر کامیون : 20 پالت

ام دی اف آرین با روکش هایگلاس (16x1220x2800) | ام دی اف با روکش هایگلاس

تماس بگیرید
طول : 280 سانتی متر عرض: 122 سانتی متر ضخامت : 16 میلی متر تعداد ورق در پالت : 74 ورق تعداد پالت در هر تریلی : 8 پالت تعداد ورق در هر تریلی : 592 ورق

ام دی اف خام آرین (16x1220x2440)

تماس بگیرید
طول :  2440 میلی متر عرض: 1220 میلی متر ضخامت : 16 میلی متر تعداد ورق در پالت : 360 ورق تعداد پالت در هر تریلی : 20 پالت جهت سفارش تماس بگیرید

ام دی اف خام آرین (16x1220x2800)

تماس بگیرید
طول : 280 سانتی متر عرض: 122 سانتی متر ضخامت : 16 میلی متر تعداد ورق در پالت : 360 ورق تعداد پالت در هر کامیون : 20 پالت

ام دی اف خام آرین (16x1830x3660)

تماس بگیرید
طول : 366 سانتی متر عرض: 183 سانتی متر ضخامت : 16 میلی متر تعداد ورق در پالت : 360 ورق تعداد پالت در هر کامیون : 20 پالت

ام دی اف خام آرین (25x1220x2440)

تماس بگیرید
طول : 244سانتی متر عرض: 122سانتی متر ضخامت : 25 میلی متر تعداد ورق در پالت : 360 ورق تعداد پالت در هر کامیون : 20 پالت

ام دی اف خام آرین (25x1830x3660)

تماس بگیرید
طول : 366 سانتی متر عرض: 183 سانتی متر ضخامت : 25 میلی متر تعداد ورق در پالت : 360 ورق تعداد پالت در هر کامیون : 20 پالت

ام دی اف خام آرین (8x1220x2440)

تماس بگیرید
طول :  2440 میلی متر عرض: 122میلی متر ضخامت : 8 میلی متر تعداد ورق در پالت : 360 ورق تعداد پالت در هر کامیون : 20 پالت جهت سفارش تماس بگیرید

ام دی اف خام آرین (8x1220x2800)

تماس بگیرید
طول : 280 سانتی متر عرض: 122 سانتی متر ضخامت : 8 میلی متر تعداد ورق در پالت : 360 ورق تعداد پالت در هر کامیون : 20 پالت